Tematyka referatów

Uprzejmie informujemy, że konferencja skupiona jest wokół problematyki rodzicielstwa. Wystąpienia, które nie są poświęcone macierzyństwu i/lub ojcostwu nie wpisują się w temat konferencji. Zwracamy uwagę, aby treści dotyczące np. rodziny czy dzieciństwa nie były na pierwszym planie. Referat uznajemy za odpowiadający tematyce konferencji, jeśli uwaga Autora/-ów skupiona jest na rodzicielstwie (macierzyństwie, ojcostwie). Ponadto zachęcamy do nadsyłania streszczeń, które pozwolą członkom Komitetu Naukowego podjąć decyzję o przyjęciu wystąpienia. W przypadku doniesienia z badań prosimy wskazać cel, metodę i wnioski płynące z badań. W przypadku wystąpienia o charakterze analizy teoretycznej za wystarczający uznajemy abstrakt, w którym Autor/zy wskazuje/-ją teorie/koncepcje będące podstawą analizy oraz kluczowe wnioski z niej płynące na temat rodzicielstwa (rodziców).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *