Opłaty za czynny udział w konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty za czynny udział w konferencji. Zebrane w ten sposób fundusze będą w pełni przeznaczone na publikację pokonferencyjną. Z opłaty zwolnieni są członkowie Komitetu Naukowego, którym serdecznie dziękujemy za przygotowane recenzje oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego.

Jednocześnie prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały płatności, aby uczyniły to niezwłocznie.

Wpłatę prosimy kierować na konto bankowe z podaniem numeru subkonta w tytule przelewu:

Santander Bank Polska S.A. o numerze 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, na dane odbiorcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz numer subkonta KN000829.

Dla ułatwienia przepływu informacji między Komitetem Organizacyjnym a Działem Finansowym UAM prosimy (jeśli to możliwe) o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *