Publikacja pokonferencyjna

W planowanej monografii pod tytułem Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie ukażą się teksty przygotowane na podstawie wystąpień Autorów czynnie uczestniczących w konferencji, które otrzymają pozytywną recenzję. Ostateczny termin nadsyłania tekstów to 31 września 2021r. Planujemy złożenie oferty publikacyjnej w Wydawnictwie Naukowym UAM (100 pkt).

Tekst, tabele i ryciny oraz odniesienia bibliograficzne prosimy przygotować w formie zgodnej ze standardami APA 7 (o standardach publikacyjnych APA 7 można przeczytać tutaj: https://www.sit.ac.nz/Portals/0/upload/APA%207th%20Edition%20Referencing%20Guide.pdf ). Prosimy, aby zastosować standardowy krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 2.0 (około 1800 znaków na stronie). Format pliku to .doc. lub docx. Ze względu na ograniczenia prosimy o teksty do ok. 30 000 znaków ze spacjami, łącznie z bibliografią.

Chcielibyśmy, aby publikowane teksty miały charakter oryginalny i opierały się na wynikach badań i dociekań własnych, nie były kompilacją znanych już prac. W przypadku raportu z badań prosimy o typową strukturę tekstu empirycznego:

  • wprowadzenie wraz z opisem przedmiotu i celu badań,
  • przegląd literatury wraz z podstawę teoretyczną badań,
  • opis zastosowanych metod i sposobu zbierania danych,
  • uzyskane wyniki,
  • ich dyskusja w świetle literatury,
  • wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *