Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do naukowców i praktyków z zakresu:
psychologii,
nauk o rodzinie,
pedagogiki,
socjologii rodziny,
prawa,
demografii,
interwencji kryzysowej,
teologii,
medycyny,
kulturoznawstwa
oraz nauczycieli przygotowania do życia w rodzinie,
i wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa.