Dr hab. n. hum. Lucyna Bakiera, prof. UAM – Parentologia. Próba integrowania wiedzy naukowej o rodzicielstwie

Dr hab. n. hum. Hanna Liberska, prof. UKW – Co to znaczy udane rodzicielstwo? Koszty i zyski wejścia w rolę rodzica

Dr n. hum. Agata Janiak, Ossolineum – Oczywiste i nieoczywiste przykłady rodzicielstwa w polskiej literaturze

Dr n. med. Andrzej Bręborowicz, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności MedART – Trudna droga do rodzicielstwa. Medyczne aspekty niepłodności