Rodzicielstwo jest takim aspektem funkcjonowania człowieka, które opisywane i wyjaśniane jest w różnych dyscyplinach naukowych. Warto przyglądać się tym perspektywom i budować wiedzę użyteczną dla dorosłych i ich podopiecznych, a także profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Konferencja stanowi okazję do wymiany myśli i wyników badań, ale także pytań dotyczących rodzicielstwa. Chcemy podjąć próbę ich integracji, poprzez współtworzenie interdyscyplinarnego kierunku badań nad rodzicielstwem, który nazywamy (przy braku polskiego określenia) parentologią. Data konferencji nie jest przypadkowa. 15 maja ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Rodziny.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą problematykę macierzyństwa i ojcostwa (zobacz więcej)

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do naukowców, praktyków i wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa (zobacz więcej).

Zapraszamy!
Organizatorzy