Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo zgłosić swoje uczestnictwo w konferencji w dowolnej formie (referat, plakat, sympozjum, panel). Jeżeli planują Państwo kilka wystąpień (np. referat i udział w sesji plakatowej lub zgłoszenie sympozjum) uprzejmie prosimy o wypełnienie odrębnych formularzy. Jeden formularz dotyczy tylko jednej formy Państwa uczestnictwa w konferencji. W ten sposób chcemy zadbać, aby każda z Państwa propozycji zarejestrowana była w bazie danych.