Informacje techniczne

Wideokonferencja została zaplanowana w oparciu o rozwiązania oferowane przez MS Teams (środowisko Microsoft Office 365). Nadrzędną jednostką organizującą komunikację i współpracę w MS Teams jest „zespół”. W ramach danego zespołu jego członkowie oraz zaproszeni goście mogą konwersować za pomocą czatu, organizować wideospotkania, wymieniać się plikami itp.

Osoby, które korzystają z konta MS Teams powiązanego z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza zostaną dodane do zespołu konferencji jako członkowie zespołu. Pozostali uczestnicy konferencji zostaną zaproszeni jako goście, co wiąże się z koniecznością założenia konta pozwalającego na logowanie się do konferencji. Procedura postępowania „krok po kroku” została opisana w przesłanym do Państwa pliku „Instrukcja logowania„.

Osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z platformą MS Teams polecamy zapoznanie się z filmami instruktażowymi wyjaśniającymi specyfikę obsługi tego narzędzia:

  1. Przy pierwszym zalogowaniu do MS Teams powinien pojawić się krótki film wprowadzający przygotowany przez firmę Microsoft. Można z nim zapoznać się w tym miejscu.
  2. Poniżej zamieszczamy  również krótki film instruktażowy, który przygotowaliśmy na potrzeby zorganizowanej przez nas we wrześniu 2020r. konferencji „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce”.  Nawigacja po sesjach referatowych oraz komunikacja podczas spotkań w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej będzie przebiegać analogicznie.