Wykłady plenarne

Miło nam zakomunikować, że zaproszenia do wygłoszenia wykładów przyjęły:

Prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu