O konferencji

III Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna

WSPÓŁCZESNE RODZICIELSTWO – DYLEMATY I WYZWANIA

Poznań, 21-22 czerwca 2023 r.

 

Szanowni Państwo,  

w imieniu Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność i zainteresowanie wydarzeniem. Doceniamy udział wykładowców i prelegentów oraz wszystkich osób, które uczestniczyły w wymianie myśli i refleksji. Cieszymy się, że wspólnie budujemy wiedzę o macierzyństwie i ojcostwie. Spotkania konferencyjne są okazją do tworzenia „myśloobiegu”, który może inspirować, zaciekawiać, a niekiedy wymuszać konfrontację, co w nauce jest ważnym elementem stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi oraz formułowania nowych interpretacji. Dziękujemy za życzliwość i wszelkie uwagi, które pomogą nam przygotowanie kolejnej edycji konferencji.  

Autorów wystąpień konferencyjnych zapraszam do nadsyłania tekstów do numeru tematycznego Człowieka i Społeczeństwa w terminie do 30 września 2023 r. za pośrednictwem platformy Pressto: (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis). Informacja na ten temat jest również na stronie czasopisma:  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/announcement/view/588  

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, skupia się na funkcjonowaniu jednostki i grup społecznych w kontekście współczesnej kultury. Kolejne numery ukazują się co pół roku.  Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji artykułu przygotowanego w oparciu o referat zaprezentowany podczas III OKP. Informacje o publikacjach pokonferencyjnych z wcześniejszych edycji OKP można znaleźć w zakładkach poświęconych archiwaliom I OKP oraz II OKP na stronie internetowej konferencji. 

Życzę Państwu udanych urlopów i już dziś liczymy na Państwa obecność za dwa lata na IV Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej. 

Z serdecznym uśmiechem,
Lucyna Bakiera
przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego

 

 

 

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rodzicielskie dylematy wychowawcze  
 • Rodzicielstwo – pomiędzy adoracją a negacją  
 • Rodzicielstwo wobec wyzwań niestabilnego rynku pracy  
 • Rodzicielstwo a współczesne wyzwania edukacyjne 
 • Rodzice wobec mediatyzacji życia 
 • Rodzice wobec dziecięcych pytań o wojnę  
 • Konsekwencje pandemii dla funkcjonowania rodziców  
 • Rodzice wobec medykalizacji problemów wychowawczych   
 • Rodzice osób odraczających dorosłość  
 • Rodzicielskie wątpliwości w konflikcie pokoleń   
 • Rodzicielstwo w rodzinach wielopokoleniowych  
 • Wyobrażenia na tamat macierzyństwa i ojcostwa 
 • Wspomnienia rodziców i wspomnienia o rodzicach 
 • Rodzicielstwo w tzw. alternatywnych formach życia rodzinnego  
 • Doświadczenia rodziców w chorobie  
 • Doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością  
 • Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze 
 • Rodzicielstwo zagrożone dysfunkcyjnością 
 • Zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo