O konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna

Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie

Poznań, 15-16 czerwca 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za współtworzenie II Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej. Udział tak wielu badaczy i praktyków świadczy o znacznym zainteresowaniu rodzicielstwem. Pozwala nam również utwierdzić się w przekonaniu, że wyodrębnianie parentologii z familiologii jest zasadne. Doceniamy udział wszystkich Uczestników – wykładowców, prelegentów, dyskutantów. To Uczestnicy konferencji tworzą jej klimat, dlatego bardzo dziękujemy za serdeczność i zainteresowanie, które jest przyczynkiem do wymiany myśli i refleksji nad rodzicielstwem.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM
przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego II OKP

 

 

 

 

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rodzicielstwo wobec współczesnych wyzwań
 • Konsekwencje pandemii dla funkcjonowania rodziców
 • Matki i ojcowie w zmieniającej się rzeczywistości
 • Rodzicielstwo w tzw. alternatywnych formach życia rodzinnego
 • Tradycyjne i współczesne wzorce ról rodzicielskich
 • Rodzice w systemie edukacji
 • Współczesny wizerunek rodzicielstwa w mediach
 • Wychowawcze aspekty przekazu rodzicielskiego
 • Doświadczenia rodziców na różnych etapach życia
 • Postawy wobec rodzicielstwa
 • Postawy rodzicielskie
 • Łączenie zadań rodzicielskich z pracą zawodową
 • Podejmowanie ról rodzicielskich
 • Doświadczanie ciąży i porodu
 • Rodzicielstwo wobec dorosłych dzieci
 • Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze
 • Rodzicielstwo w chorobie
 • Rodzicielstwo zagrożone dysfunkcyjnością
 • Ograniczenia i możliwości podjęcia roli rodzicielskiej
 • Zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo
 • Regulacje prawne a realizowanie roli rodzicielskiej
 • Dobre praktyki na rzecz wspierania rodziców
 • Rodzicielstwo w sztuce
 • Rodzicielstwo na przestrzeni dziejów