O konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna

Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie

Poznań, 15-16 czerwca 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji poświęconej rodzicielstwu. Ponownie chcemy wspólnie skonfrontować się z pytaniami, które wymagają poszerzenia i pogłębienia wiedzy o rodzicielstwie. Konferencja stanowi okazję do wymiany wyników badań oraz rozmów na temat koncepcji macierzyństwa i ojcostwa. Do pytań, które stawialiśmy do tej pory dołączają nowe. Wynikają one z aktualnych trendów społeczno-kulturowych oraz bieżącej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Wśród problemów,
które chcemy uczynić przedmiotem naszych debat są pytania o transformację w zakresie ról rodzicielskich oraz pytania o doświadczenia rodziców
w warunkach pandemii. Zachęcamy do dyskusji na temat zmian w zakresie rodzicielstwa oraz zmian, które stanowią kontekst funkcjonowania matek
i ojców.

 

W związku z pandemią COVID-19 konferencja odbędzie się za pośrednictwem MS Teams w trybie wideokonferencji internetowej.  Ufamy, że pomimo braku bezpośrednich kontaktów, zdalna forma umożliwi nam wymianę wyników badań i poglądów na temat rodzicielstwa.

Lucyna Bakiera

przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rodzicielstwo wobec współczesnych wyzwań
 • Konsekwencje pandemii dla funkcjonowania rodziców
 • Matki i ojcowie w zmieniającej się rzeczywistości
 • Rodzicielstwo w tzw. alternatywnych formach życia rodzinnego
 • Tradycyjne i współczesne wzorce ról rodzicielskich
 • Rodzice w systemie edukacji
 • Współczesny wizerunek rodzicielstwa w mediach
 • Wychowawcze aspekty przekazu rodzicielskiego
 • Doświadczenia rodziców na różnych etapach życia
 • Postawy wobec rodzicielstwa
 • Postawy rodzicielskie
 • Łączenie zadań rodzicielskich z pracą zawodową
 • Podejmowanie ról rodzicielskich
 • Doświadczanie ciąży i porodu
 • Rodzicielstwo wobec dorosłych dzieci
 • Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze
 • Rodzicielstwo w chorobie
 • Rodzicielstwo zagrożone dysfunkcyjnością
 • Ograniczenia i możliwości podjęcia roli rodzicielskiej
 • Zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo
 • Regulacje prawne a realizowanie roli rodzicielskiej
 • Dobre praktyki na rzecz wspierania rodziców
 • Rodzicielstwo w sztuce
 • Rodzicielstwo na przestrzeni dziejów