O konferencji

III Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna

WSPÓŁCZESNE RODZICIELSTWO – DYLEMATY I WYZWANIA

Poznań, 21-22 czerwca 2023 r.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w gronie osób zainteresowanych rodzicielstwem. Konferencja jest okazją do zastanowienia się nad współczesnymi doświadczeniami rodziców, wymiany wyników badań naukowych, profesjonalnej wiedzy oraz indywidualnych opinii. Zależy nam również na podjęciu dyskusji o dylematach i wyzwaniach rodzicielskich, dlatego proponujemy otwarte panele dyskusyjne. Chcemy wspólnie skupić się nad tym, co trapi rodziców, jakich zadań się podejmują i jakich działań wymaga od nich aktualna rzeczywistość. Tytuł przewodni Współczesne rodzicielstwo – dylematy i wyzwania zachęca, aby rozważyć zadania wynikające z bieżących trendów kulturowych, kryzysów i specyficznych problemów, z którymi zmagają się matki i ojcowie w trzeciej dekadzie XXI wieku.

Lucyna Bakiera
przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego

 

 

 

 

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rodzicielskie dylematy wychowawcze  
 • Rodzicielstwo – pomiędzy adoracją a negacją  
 • Rodzicielstwo wobec wyzwań niestabilnego rynku pracy  
 • Rodzicielstwo a współczesne wyzwania edukacyjne 
 • Rodzice wobec mediatyzacji życia 
 • Rodzice wobec dziecięcych pytań o wojnę  
 • Konsekwencje pandemii dla funkcjonowania rodziców  
 • Rodzice wobec medykalizacji problemów wychowawczych   
 • Rodzice osób odraczających dorosłość  
 • Rodzicielskie wątpliwości w konflikcie pokoleń   
 • Rodzicielstwo w rodzinach wielopokoleniowych  
 • Wyobrażenia na tamat macierzyństwa i ojcostwa 
 • Wspomnienia rodziców i wspomnienia o rodzicach 
 • Rodzicielstwo w tzw. alternatywnych formach życia rodzinnego  
 • Doświadczenia rodziców w chorobie  
 • Doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością  
 • Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze 
 • Rodzicielstwo zagrożone dysfunkcyjnością 
 • Zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo