Zgodnie z zapowiedziami planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, w której znajdą się teksty referatów, cieszących się największym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Teksty prosimy nadsyłać do 30.06.2019. Manuskrypty zostaną przekazane do recenzji, które będą podstawą do podjęcia decyzji o włączeniu lub wykluczeniu tekstu z publikacji przez redakcję zbioru.

Tekst, tabele i ryciny, przypisy oraz odniesienia bibliograficzne prosimy przygotować w formie zgodnej ze standardami APA (o standardach publikacyjnych APA można przeczytać tutaj oraz tutaj). Prosimy, aby zastosować standardowy krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 2.0 (około 1800 znaków na stronie). Objętość maszynopisu powinna wynosić do 36 000 znaków (w tym spacje) włącznie z bibliografią i przypisami (około 20 stron).