Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą problematykę macierzyństwa i ojcostwa, nawiązując do takich zagadnień jak:

 • Matki i ojcowie w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.
 • Tradycyjne i współczesne wzorce ról rodzicielskich.
 • Współczesny wizerunek rodzicielstwa w mediach.
 • Społeczna rola matki i ojca.
 • Medyczne aspekty rodzicielstwa.
 • Przekaz historyczny na temat rodzicielstwa.
 • Rodzicielstwo w literaturze polskiej i światowej.
 • Prawne aspekty rodzicielstwa.
 • Rodzicielstwo w różnych religiach.
 • Rodzicielstwo w tzw. alternatywnych formach życia rodzinnego.
 • Doświadczanie rodzicielstwa.
 • Wychowawcze aspekty przekazu rodzicielskiego.
 • Kompetencje rodzicielskie a poradnictwo psychologiczne.
 • Formy wspierania rodziców na różnych etapach życia.
 • Krytyczne wydarzenia związane z rodzicielstwem.
 • Rodzicielstwo w kontekście innych ról.
 • Zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo.