Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rodzicielskie dylematy wychowawcze  
 • Rodzicielstwo – pomiędzy adoracją a negacją  
 • Rodzicielstwo wobec wyzwań niestabilnego rynku pracy  
 • Rodzicielstwo a współczesne wyzwania edukacyjne 
 • Rodzice wobec mediatyzacji życia 
 • Rodzice wobec dziecięcych pytań o wojnę  
 • Konsekwencje pandemii dla funkcjonowania rodziców  
 • Rodzice wobec medykalizacji problemów wychowawczych   
 • Rodzice osób odraczających dorosłość  
 • Rodzicielskie wątpliwości w konflikcie pokoleń   
 • Rodzicielstwo w rodzinach wielopokoleniowych  
 • Wyobrażenia na tamat macierzyństwa i ojcostwa 
 • Wspomnienia rodziców i wspomnienia o rodzicach 
 • Rodzicielstwo w tzw. alternatywnych formach życia rodzinnego  
 • Doświadczenia rodziców w chorobie  
 • Doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością  
 • Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze 
 • Rodzicielstwo zagrożone dysfunkcyjnością 
 • Zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo