Czynny udział w konferencji

Pracownik naukowo-dydaktyczny lub praktyk: 450 PLN
Opłata obejmuje: pełen pakiet materiałów konferencyjnych, pisemne potwierdzenie udziału w konferencji, obiady, poczęstunki podczas przerw kawowych, uroczystą kolację, publikację tekstu w planowanej monografii dla Autorów wyróżniających się wystąpień po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Doktorant: 350 PLN
Opłata obejmuje: pełen pakiet materiałów konferencyjnych, pisemne potwierdzenie udziału w konferencji, obiady, poczęstunki podczas przerw kawowych, uroczystą kolację, publikację tekstu w planowanej monografii dla Autorów wyróżniających się wystąpień po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Student: 170 PLN
Opłata obejmuje: pełen pakiet materiałów konferencyjnych, pisemne potwierdzenie udziału w konferencji, obiady, poczęstunki podczas przerw kawowych, publikację tekstu w planowanej monografii dla Autorów wyróżniających się wystąpień po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

 

Bierny udział w konferencji (bez wystąpień ujętych w programie konferencji)

Opcja 1: 170 PLN
Opłata obejmuje: pełen pakiet materiałów konferencyjnych, obiady, poczęstunki podczas przerw kawowych,

Opcja 2: 20 PLN
Opłata obejmuje pisemne potwierdzenie udziału w konferencji.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe UAM:

Santander Bank Polska S.A.

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule przelewu  należy koniecznie podać numer subkonta:

K00000829