Gremium

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska
Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Józefa Brągiel
Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego

Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała
Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Teresa Rostowska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

KOMITET NAUKOWY

Prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera
Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca

Prof. dr hab. Hanna Liberska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UO dr hab. Alicja Kalus
Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

Prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

Prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela
Katedra Psychopedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. UAM dr hab. Michał Michalski
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. KUL dr hab. Danuta Opozda
Katedra Pedagogiki Rodziny, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. UAM dr hab. Ewa Włodarczyk
Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera – przewodnicząca
Dr Izabela Stankowska-Mazur – sekretarz
Mgr Szymon Bręński  zarządzanie technologią 
Dr Karolina Appelt
Mgr Magdalena Hardt
Mgr Kamil Janowicz
Mgr Monika Wysota
 

ADRESACI 

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do naukowców i praktyków z zakresu:
psychologii,
nauk o rodzinie,
pedagogiki,
socjologii rodziny,
prawa,
demografii, 
ekonomii,
teologii,
nauk medycznych,
kulturoznawstwa
oraz nauczycieli przygotowania do życia w rodzinie,
i wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa. 

 

Zapraszamy również studentów, którzy mogą zgłaszać swoje wystąpienia do sesji studenckiej.