Gremium

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Józefa Brągiel
Uniwersytet Opolski

Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Teresa Rostowska
Uniwersytet Gdański

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM – przewodnicząca
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

prof. dr hab. Hanna Liberska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii

dr hab. Aleksandra Jasielska, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG
Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Ewa Włodarczyk, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

dr Karolina Appelt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Kamil Janowicz
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

dr Konrad Piotrowski
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

dr Izabela Stankowska-Mazur
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Julita Wojciechowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Monika Wysota
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM  – przewodnicząca
dr Karolina Appelt
dr Izabela Stankowska-Mazur – sekretarz
dr Monika Wysota
mgr Szymon 
Bręński
mgr Paweł Ciesielski
mgr Magdalena Hardt 

ADRESACI 

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do naukowców i praktyków z zakresu:
psychologii,
nauk o rodzinie,
pedagogiki,
socjologii rodziny,
prawa,
demografii, 
ekonomii,
teologii,
nauk medycznych,
kulturoznawstwa
nauczycieli i wychowawców
oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa. 

Zapraszamy również studentów, którzy mogą zgłaszać swoje wystąpienia do sesji studenckiej.