Adresaci

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do naukowców i praktyków  z zakresu:
psychologii,
nauk o rodzinie,
pedagogiki,
socjologii rodziny,
prawa,
demografii, 
ekonomii,
teologii,
nauk medycznych,
kulturoznawstwa
nauczycieli i wychowawców
oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzicielstwa. 

Zapraszamy również studentów, którzy mogą zgłaszać swoje wystąpienia do sesji studenckiej.