Proponujemy zróżnicowane formy wymiany myśli:

  • Wykłady plenarne.
  • Panele dyskusyjne.
  • Referaty w układzie sympozjum (wystąpienia współpracujących naukowców).
  • Referaty w układzie sesji (kompozycja wystąpień naukowców dokonana przez Komitety Naukowy i Organizacyjny).
  • Referaty w układzie sesji z udziałem praktyków pracujących z rodzicami.
  • Referaty w układzie sesji z udziałem studentów.
  • Sesja plakatowa.