Formy wystąpień

Formy udziału czynnego 

Referat naukowy
Referaty zostaną ułożone w sesje tematyczne. Przewidywany czas na każdy referat: 20 minut. Proponujemy by referatowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, która będzie na żywo wyświetlana uczestnikom konferencji.  

Poster naukowy
Plakat powinien być zapisany w formacie PDF w jakości pozwalającej na odczytanie wszystkich treści w nim zamieszczonych (tekst, rysunki, tabele, wykresy itd.). W dniu konferencji zostanie zorganizowana sesja posterowa, podczas której Autor/Autorzy posteru będą mogli dokonać jego omówienia i odpowiedzieć na pytania innych uczestników konferencji.  

Sesja tematyczna
Zgłoszona przez przewodniczącego sesja obejmuje maksymalnie 5 referatów różnych autorów, które odnoszą się do wspólnej problematyki wyrażonej w tytule sesji. Po zaprezentowaniu wszystkich referatów, dyskutant (zgłoszony również przez przewodniczącego sesji) inicjuje dyskusję, do której następnie mogą włączyć się inni uczestnicy konferencji. Czas trwania sesji120 minut.