Komitet naukowy

dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM – przewodnicząca
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

prof. dr hab. Hanna Liberska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii

dr hab. Aleksandra Jasielska, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG
Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Ewa Włodarczyk, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

dr Karolina Appelt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Kamil Janowicz
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

dr Konrad Piotrowski
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

dr Izabela Stankowska-Mazur
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Julita Wojciechowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Monika Wysota
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu