• 25 lutego 2019 – ostateczny termin rejestracji uczestników i przyjmowanie abstraktów;
  • 8 marca 2019 – decyzja Komitetu Naukowego dotycząca wystąpień;
  • 30 marca 2019 – ostateczny termin rejestracji udziału biernego i dokonywania opłat za bierne uczestnictwo;
  • 15 marca 2019 – przyjmowanie opłat konferencyjnych od uczestników czynnych. Brak wpłaty do 15.03.2019. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.