Rejestracja

Zgłoszenie udziału w konferencji następuje poprzez wypełnienie poniższego  formularza, w którym prosimy o podanie m. in. e-mailowego adresu  kontaktowego, formy udziału (czynna lub bierna), a w przypadku czynnego  udziału również tytułu wystąpienia, ewentualnych współautorów i streszczenia.
Każde wystąpienie należy zgłosić w oddzielnym formularzu. Jeżeli planują  Państwo kilka wystąpień, prosimy o wypełnienie odrębnych formularzy.
W przypadku wystąpień w postaci doniesienia z badań prosimy, aby w streszczeniu krótko przedstawiony został problem badawczy, informacje o badanej grupie, metodzie i uzyskanych rezultatach.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje przede wszystkim zgodność zaproponowanego wystąpienia z tematyką konferencji oraz z wiedzą naukową. Abstrakty zaakceptowanych przez Komitet Naukowy zgłoszeń zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy także o zapoznanie się z terminarzem oraz wysokością opłat za różne formy uczestnictwa w konferencji.

Formularz rejestracji udziału w konferencji znajduje się poniżej. Dla wygody wypełniania można również otworzyć go w nowym oknie (FORMULARZ)