Misja

Rodzicielstwo jest takim aspektem funkcjonowania człowieka, które opisywane i wyjaśniane jest w różnych dyscyplinach naukowych. Warto przyglądać się tym perspektywom i budować wiedzę użyteczną dla dorosłych i ich podopiecznych, a także profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Konferencja stanowi okazję do wymiany myśli i wyników badań, ale także pytań dotyczących rodzicielstwa. Chcemy podjąć próbę ich integracji.

Odpowiadając na liczne głosy środowiska naukowego chcemy stworzyć przestrzeń do twórczej wymiany refleksji na temat rodzicielstwa, a także zadbać o czas i warunki potrzebne na pogłębioną dyskusję na temat poruszanych zagadnień. Data konferencji nie jest przypadkowa. 15 maja ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Rodziny. Tym samym wyrażamy nasze przekonanie o podstawowej funkcji rodziców w konstytuowaniu rodziny.

Konferencja jest nieśmiałą próbą tworzenia interdyscyplinarnego kierunku badań nad rodzicielstwem, który nazywamy (przy braku polskiego określenia) parentologią. Mamy również nadzieję, że lepiej się poznamy i nawiążemy kontakty naukowe.