Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Psychologii

ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60 – 568 Poznań

adres mailowy: parent [at] amu.edu.pl