Plakaty

Informujemy,  że w zakładce Program pojawiła się nowa podstrona z plakatami, które będą prezentowane na sesji posterowej (nr 12) w środę 16.06 w godz. 10:45-12:45.  Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią, klikając TUTAJ

Publikacja pokonferencyjna

W planowanej monografii pod tytułem Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie ukażą się teksty przygotowane na podstawie wystąpień Autorów czynnie uczestniczących w konferencji, które otrzymają pozytywną recenzję. Ostateczny termin nadsyłania tekstów to 31 września 2021r. Planujemy złożenie oferty publikacyjnej w Wydawnictwie Naukowym UAM (100 pkt).

Tekst, tabele i ryciny oraz odniesienia bibliograficzne prosimy przygotować w formie zgodnej ze standardami APA 7 (o standardach publikacyjnych APA 7 można przeczytać tutaj: https://www.sit.ac.nz/Portals/0/upload/APA%207th%20Edition%20Referencing%20Guide.pdf ). Prosimy, aby zastosować standardowy krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 2.0 (około 1800 znaków na stronie). Format pliku to .doc. lub docx. Ze względu na ograniczenia prosimy o teksty do ok. 30 000 znaków ze spacjami, łącznie z bibliografią.

Chcielibyśmy, aby publikowane teksty miały charakter oryginalny i opierały się na wynikach badań i dociekań własnych, nie były kompilacją znanych już prac. W przypadku raportu z badań prosimy o typową strukturę tekstu empirycznego:

  • wprowadzenie wraz z opisem przedmiotu i celu badań,
  • przegląd literatury wraz z podstawę teoretyczną badań,
  • opis zastosowanych metod i sposobu zbierania danych,
  • uzyskane wyniki,
  • ich dyskusja w świetle literatury,
  • wnioski.

Program

Informujemy, że w menu strony pojawiła się nowa zakładka, w której dostępny jest program konferencji. Można również pobrać go, klikając tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z tematyką zaplanowanych wystąpień.

Ostatnia aktualizacja programu: 8.06.2021

Opłaty za czynny udział w konferencji

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za terminowe dokonanie wpłaty za czynny udział w konferencji. Zebrane w ten sposób fundusze będą w pełni przeznaczone na publikację pokonferencyjną. Z opłaty zwolnieni są członkowie Komitetu Naukowego, którym serdecznie dziękujemy za przygotowane recenzje oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego.

Jednocześnie prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały płatności, aby uczyniły to niezwłocznie.

Wpłatę prosimy kierować na konto bankowe z podaniem numeru subkonta w tytule przelewu:

Santander Bank Polska S.A. o numerze 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, na dane odbiorcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz numer subkonta KN000829.

Dla ułatwienia przepływu informacji między Komitetem Organizacyjnym a Działem Finansowym UAM prosimy (jeśli to możliwe) o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy konferencji.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń czynnego uczestnictwa w konferencji został przedłużony do 30.04.2021.

Tematyka referatów

Uprzejmie informujemy, że konferencja skupiona jest wokół problematyki rodzicielstwa. Wystąpienia, które nie są poświęcone macierzyństwu i/lub ojcostwu nie wpisują się w temat konferencji. Zwracamy uwagę, aby treści dotyczące np. rodziny czy dzieciństwa nie były na pierwszym planie. Referat uznajemy za odpowiadający tematyce konferencji, jeśli uwaga Autora/-ów skupiona jest na rodzicielstwie (macierzyństwie, ojcostwie). Ponadto zachęcamy do nadsyłania streszczeń, które pozwolą członkom Komitetu Naukowego podjąć decyzję o przyjęciu wystąpienia. W przypadku doniesienia z badań prosimy wskazać cel, metodę i wnioski płynące z badań. W przypadku wystąpienia o charakterze analizy teoretycznej za wystarczający uznajemy abstrakt, w którym Autor/zy wskazuje/-ją teorie/koncepcje będące podstawą analizy oraz kluczowe wnioski z niej płynące na temat rodzicielstwa (rodziców).

Publikacja pokonferencyjna

Uprzejmie informujemy, że rezultatem i podsumowaniem podjętej w czasie II OKP debaty o rodzicielstwie będzie wieloautorska książka pokonferencyjna pod redakcją. Podobnie, jak po pierwszej edycji konferencji podejmiemy starania, aby książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wydawnictwo znajduje się na liście ministerialnej).
https://press.amu.edu.pl/pl/rodzicielstwo-ujecie-interdyscyplinarne.html

Opłaty

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi opłaty za udział w konferencji, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uiszczania opłat, który zamieściliśmy w zakładce „Opłaty”.