Plakaty – Sesja posterowa (nr 12)

Satysfakcja z życia młodych kobiet i mężczyzn pełniących role rodzicielskie a  siła doświadczanego stresu i radzenie sobie z trudnościami

prof. dr hab. Hanna LiberskaWydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

„Córkomatki” komercjalizacja macierzyństwa oczami nastolatek- doniesienie z  badań (plik .pdf)

prof. UAM dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-JasielskaWydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Renata MaksymiukInstytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagna JasielskaLiceum Ogólnokształcące nr 8 w Poznaniu

 

Mediacyjna rola tłumienia (subiektywnej kontroli) depresji w relacji między samooceną młodych matek a ich satysfakcją z życia (plik .pdf)

dr Dorota Suwalska-BarancewiczKatedra Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
dr Alicja MalinaKatedra Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Znaczenie samooceny dla lęku porodowego u młodych kobiet (plik .pdf)

dr Natalia PilarskaWydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz