Publikacja pokonferencyjna

Autorów wystąpień konferencyjnych zapraszamy także do nadsyłania tekstów do publikacji pokonferencyjnej. Na manuskrypty czekamy do 30 września 2023.  Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji artykułu przygotowanego w parciu o referat/poster zaprezentowany podczas III OKP. Autorem/współautorem artykułu może być uczestnik konferencji. 

Informacje o publikacjach pokonferencyjnych z wcześniejszych edycji Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej można znaleźć w zakładkach poświęconych archiwaliom I OKP oraz II OKP