Komitet honorowy

Nasi Mistrzowie, którzy wspierają konferencję

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Józefa Brągiel
Uniwersytet Opolski

Prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Teresa Rostowska
Uniwersytet Gdański